Proizvodnja i prodaja semenskog materijala starih i autohtonih sorti povrća i voća

Nalazite se na sajtu koji promoviše organsku poljoprivredu i uzgoj starih sorti biljaka, koje su mnogo zdravije, otpornije i sa mnogo većom hranjivom vrednošću u odnosu na industrijske biljke. Ovde vam nudimo veliki izbor semena starih sorti, kao i semena pojedinih hibridnih i industrijskih sorti za koje smo procenili da bi mogli biti od koristi na tržištu.

Kada uđete na link artikla videćete da li je u pitanju “stara sorta”, “osnovna sorta” ili “hibrid”. Stare sorte su nasledne sorte koje mogu da se trajno reprodukuju.

Hibridne sorte su uglavnom sterilne sorte i one se mogu semenom reprodukovati samo nekoliko godina. Osnovne  sorte  (ili osnovno seme  ) su standardne sorte iz standardnog uzgoja ( instituta ) koje nisu hibridne i mogu se reprodukovati semenom.Mnoge od osnovnih sorti možete naći na tržištu,koje su indentične kao i ovde, svrha toga je da mozete naći sve na jednom mestu.

Na ovom sajtu se nalazi veliki broj starih sorti i vrsta “Stare sorte semena”.