O nama

Gazdinstvo Antić, neguje proizvodnju autohtonih i starih sorti već dugi niz godina. Proizvodnja povrća starog tipa danas je jako bitna, jer je raznovrsnost jako velika, manifestovana u raznim sortama, raznih boja sa raznim grupama vitamina i minerala, kao i antioksindansima i drugim lekovitim svojstvima, koji izuzetno lekovito deluju na organizam.

Takođe sorte starog tipa imaju znatno jaču nutritivnu vrednost, što znači da sa manjom količinom hrane organizam se zasiti, za razliku od današnjih Hibrida koji su dosta siromašniji i potrebna je veća količina hrane. Neke sorte i vrste su višestruko puta jače, nego današnji savremeni Hibridi.
U današnjem vremenu kada su prirodne sorte zanemarene i dosta potisnute, jako je bitna njihova obnova i razmnožavanje radi već gore nevedenih razloga i karakteristika. Treba naspomenuti i veliku razliku u ukusu između hibrida i sorti – retko koji hibrid može da parira sa starom sortom.
Najezdom Hibrida od pedesetih godina stare sorte su potisnute, a najveći razlog je bolji rod i oblik, što je i tačno. Međutim uz dobar uzgoj , navodnjavanje i đubrenje, stare sorte mogu da daju odličan prinos koji je nešto tek manji od hibrida. Naprimer pojedine sorte paradajza mogu da daju i po 10 kg po biljci, dok hibridi mogu da daju od 10 do 15 kg. Ili paprika koja daje 1 kg dok hibridi mogu da daju i preko 1 kg.
Stare sorte takođe su pogodne za organske proizvođače jer imaju uglavnom jaču otpornost od hibrida, a to se lako uočava na mnogim vrstama povrća kao na primer kod krastvca i paradajza, salata itd.